Manuell diskstation.

Uniten består av fem kärl, varav två är försedda med el-patron.

Dosering av kem sker manuellt innan pump vid cirkulering över invalt kärl, samtidigt läses konduktivitet av.
El-patron på trycksidan av pumpen ger extra värme om det skulle behövas.

Styrskåp med knapp för start och stopp samt ett vred för att ställa in hastighet på pumpen.